IAmIngeAstrid.com

Home Sweet Home

Photograph by Stratis Vogiatzis 

Made in an abandoned house in the Kambos area of the Greek Island Chios. Another beloved home away from home to me. 

(click picture for more about him)

Hallo...wat leuk dat je aan komt waaien...ga zitten! 
Kom je zomaar even kijken, of ben je op zoek naar schrijfsels?
Mij? Je wilt mij wat beter leren kennen?
Dat kan als je op I Am Inge Astrid klikt. 
Kom je om schrijfsels te lezen?
Nou dat kan..er is er meer dan één blog!

'The Captain's Log':
Dat zijn blogs die wereld van nu in beschouwing neemt. 
In de breedste zin, alles waar ik de behoefte over voel het onder woorden te brengen. 

'Me and my me and my Friends':
Gaat over mijn vrienden en dus over mezelf, die verbindingen en wat ze voor me betekenen of hebben betekend. 

'Melancholy Mechanics lived by Fairy to the World', mijn all out, full blown fan blog.
Daar gaat het waarschijnlijk uitsluitend over de Red Hot Chili Peppers en mijn liefde voor alles van deze band. Echt alles. 

De nieuwste blogpagina heet 'Fairy, Flowers en Tuinontwerp'

Snuffel gerust rond, en kom vooral vaak terug! 
De website zal steeds veranderen, omdat ik ook steeds verander. 
Oh en...de vertalingen naar het Engels zijn helemaal niet precies. 
Dat vind ik ook niet nodig. 
Schrijven past soms beter bij me als het niet helemaal correct is.

Inge

Hi...how nice of you to drop by, have a seat!
Are you just wandering in, or are you looking for written-bits?
Me? You want to get to know me better?
Then you should click on I Am Inge Astrid. 
Came in to read my writings? 
Well...there is more then one blog, so go! 
 

'The Captain's Log':
Is about the world as it is happening right now. 
In every and any way that I feel the need or desire to write about. 

'Me and my me and my Friends':
Is about my friends and thus about me. These connections and what they mean or meant to me.

 
'Melancholy Mechanics lived by Fairy to the World' , my full blown all out fan blog. 
Probably all about the Red Hot Chili Peppers and my love for everything about this band. Everything. 

My latest blogspage is called 'Fairy, Flowers en Tuinontwerp'Have a nice wander, and come back, anytime!
The website will change all the time, because I change all the time. 
Oh and ..the translations are not at all precise. 
I find no need for that. 
Sometimes writing just suits me better if its is not entirely correct. 

Inge

favorite homes (yes, utterly pointless, but fun)