Gardeners World

Gepubliceerd op 9 juni 2021 om 20:16

Geoff Hamilton was 'mijn' eerste presentator van Gardeners World. 
Hij was degene die me begeleidde in mijn ontluikende liefde voor tuinen en tuinieren en die me hielp mijn eerste eigen tuin(tje) vorm te geven. 
Een wildernis die ik langzaam omtoverde tot een paradijsje, compleet met een geheel zelf aangelegde vijver, die prachtig was...en waar de salamandertjes in rondtuimelden...magisch vond ik dat!
Toen had ik ook nog een televisie en op de BBC ontdekte ik Gardeners World...een programma dat al snel één van mijn gezondere verslavingen werd. 

Met grote honger naar meer kennis,  bleef ik er voor thuis, of name het op op video en keek het zo snel mogelijk terug.  
Ook had ik in die tijd altijd het tijdschrift onder mijn arm of in mijn tas. 
Geoff was een gemoedelijke man, die uiterst creatief was. Hij liet bijvoorbeeld zien hoe je zelf rotsen kunt maken...wat ik nog altijd es moet proberen. 
Hij had het talent zijn kennis over te dragen zonder het ingewikkeld te laten lijken. 
Ik ben hem eeuwig dankbaar. 
Toen Geoff in 1996 overleed nam Alan Titchmarsh het stokje van hem over. 

Ik denk dat alle tuinmensen gemoedelijk zijn, want ook Alan is dat. Vrolijk, gevoelig en creatief mens. Hij heeft al jaren een eigen programma; "Love your Garden" waar hij mensen, die een zware tijd doormaken,  verrast met een nieuwe tuin. Heule dure tuinen, maar toch inspirerend genoeg...en een fijn team ook. 
Ik had in de Titchmarsh-periode kleine kinderen, en keek niet meer altijd...vergat het wel es..of sliep al. En de overgang van Alan naar Monty Don heb ik niet echt bewust meegemaakt. 

Monty, das nu al jaren mijn tuinvriend. Dat weet hij niet echt, maar we tuinieren wat af samen.
Tijdens het kijken zet ik de video zeker 10 keer stil, omdat ik dan meteen "oh ja, dat...nu!" iets in de tuin moet gaan doen wat niet kan wachten. 
Gelukkig gaat Gardeners World ook met zijn tijd mee, en is het nu vooral gericht op het bevorderen van leven in de tuin.. zonder gif of al te veel steen. Wat overigens vooral is ingezet door Geoff Hamilton. 
Stenen tuinen, daar wordt ik oprecht verdrietig van.
Het leven verstopt...gesmoord...verdrukt. 
En áls je al veel bestrating nodig hebt, omdat je slecht ter been bent..of in een rolstoel zit, dan kan dat toch echt nog steeds een mooie tuin zijn. Ik help je graag :)

In Groot Brittannië zijn ze ook veel bewuster met turfvrij tuinieren. De laatste weken hebben ze reportages over de natuurgebieden, die duizenden jaren oud zijn en heel belangrijk voor de balans in de wereld, die we veelvuldig met grof geweld kapot maken om daar zakken tuinaarde mee te vullen. 
Soms is natuurvriendelijk leven en tuinieren best ingewikkeld. Maar het kán wel. 
Koop bewust (bijvoorbeeld kokosaarde) en koop biologisch. 
In de bollenteelt bijvoorbeeld gebruiken ze véél gif. 
We hebben in Nederland een aantal telers die biologisch zijn gaan telen. Die hebben onze steun hard nodig. 
Dat is duurder...ja, dat is waar, maar uiteindelijk is de prijs die we betalen voor goedkope opties, vele male duurder. 

De vierde presentator die hierboven staat is Adam Frost. Die staat er bij omdat ik denk dat hij de toekomstige presentator zal zijn. Hij valt nu al vaak in voor Monty Don. 
Adam is heel grappig...en steekt zijn passie voor de natuur en tuin en plant niet onder stoelen of banken. 
En om het cirkeltje mooi rond te maken; Adam was een beetje een rebel in zijn jeugd en wat hem - naar eigen zeggen -  heeft gered, is ...Gardeners World. 
Ook hij liet zich inspireren door Geoff Hamilton, en hij ging zelfs bij hem in de leer. 
Mooi...het leven. 

<3
Inge

Geoff Hamilton was 'my' first presenter of Gardeners World. 
He guided me when my budding love for gardens and gardening arose, and helped me shape my garden into a garden. 
The wilderness that I tamed int a small  slice of paradise, with a self made pond that was gorgeous, and even had playful salamanders in it, tumbling around...perfectly magical!
At that time I even still owned a tv and came across BBC's Gardeners World...a program that soon evolved into one of my healthier addictions.  

A huge hunger for more knowledge made me stay home for the show, or I taped it on video, to watch it at the first possible chance I had. 
I also had the magazine on me  or with me at all times. 
Geoff, an amiable man, was utterly creative. He,  for example, showed us how to make rocks...which I do have to try one day. 
And he had the ability to transfer knowledge, without making it seem difficult. 
I am forever in his debt. 
When Geoff died in 1996, Alan Titchmarsh was the one that took over the baton. 

I think all gardenpeople are probably amiable, because Alan Titchmarsh is too. Cheerful, sensitive and creative person. He has a show of his own now "Love your Garden". In this show he surprises people - who have had a hard time - with a new garden. Ridiculously expensive garden but inspiring nonetheless and, has a great team. 
In the Titchmarsh-days, my kids were small and I did not always have a chance to watch, or forgot...or slept. And the transition to Monty Don happened when I wasn't paying attention. 

Monty has been my gardenfriend for years now. He doesn't really know, we we do a lot of gardening together. While watching the show, I press pause at least 10 times, because "oh yes, that!" I have to go do something in the garden immediately! 
Luckily Gardeners World is now very much about creating and preserving life in the garden. No poison, and as little stone as possible. Something that actually started with Geoff Hamilton. 
Stone gardens, they make me genuinely sad. 
All that life hidden...smothered..repressed. 
En if you just need a lot of paving, because of immobility, wheelchair, you can really still create a gorgeous garden. 
I will be more than happy to help :)

In Great Britain there is much more awareness  in gardening peat-free. The past few weeks they have touched on the subject of peat bogs, thousands of years old landscapes, very important for the balance in this world, that we ravage violently to fill our bags of garden compost. 
Sometimes it is mindboggelingly complicated to live and be environmentally friendly in the garden.
But it is possible. Buy your supplies consciously (like for example coconut coir) and buy organic if you can!
Like bulbs, a crop where they use heaps of poisonous crap. 
In the Netherlands we have a few bulb growers that work organically. They need our support. 
Yes, its more expensive..undeniably true, but the price we pay for poisoning the earth, wil be much higher in the end. 

The fourth presenter at the top of this page is Adam Frost. I put him there, because I think he will ben the next presenter of the show. He fills in for Monty Don regularly. 
Adam is a funny guy...and expresses his passion for nature, garden and plants freely. 
And to complete the circle; Adam was - as he says - a rebel when he was young, and what saved him, was ...Gardeners World. 
He also let himself be inspired by Geoff Hamilton, and even became his apprentice. 
Isn't life beautiful.

<3 
Inge


"It's the one area where we can all use our nascent creative talents to make a truly satisfying work of art. Every individual, with thought, patience and a large portion of help from nature, has it in them to create their own private paradise: truly a thing of beauty and a joy for ever.

                                                                                                              - Geoff Hamilton


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.