Slakken Slugs Snails

Gepubliceerd op 11 juni 2021 om 14:22

Kom..laat ik ook es iets delen over de tuin wat niet goed gaat en  uitermate frustrerend is! 
Dit kent iedereen met een tuin, of zelfs maar buitenplanten ...slakken ...

Deze mormels helpen denken dat de tuin hun buffet is en zijn niet echt welkome gasten aan onze tafel. 
Maar eerlijk is eerlijk, de gevreesde slakkensporen, zilver - met olieachtige glans - bewijs van hun nachtelijke bezoekjes, zijn práchtig! 

So, let me share a garden fail...an utterly frustrating garden failure!
Everyone with a garden...or just outdoor plants, knows ....slugs ...

These little buggers help themselves to the buffet in the garden, and we don't really love them as guests at our table. 
But in all fairness....the dreaded snail-trails, the silvery tracks - with oil-like shimmer - that gives away their secret nightly visits, is absolutely friggin' gorgeous! 

Maar de - soms totale en volledige verdwijning van planten, heeft weinig met schoonheid te maken. 
Gefrustreerd verdriet en zinloze boosheid, dat wel. 

De relatief dure hosta's...die ik eigenlijk nooit koop, want das echt verdorie gewoon sla voor ze, evenals de beeldschone lupine...en kijk die arme (rode)  ligularia nou! Gelukkig loopt hij weer dapper uit nu ik em van het buffet heb verwijderd. En die arme enorme pol achillea...heb ik nog net kunnen redden van de volledige ondergang! Nog één pierkje! 

The, sometimes total and complete disappearance of plants however harbours very little beauty. 
Sad frustration and useless anger ..yes. 

The relatively expensive hosta, which I hardly ever buy, 'cause it's friggin' lettuce for em, just like the gorgeous lupine, and look at the sad (red) ligularia! So glad to see it sprout anew since I took it off of the menu. And at that poor huge clump of achillea...that I had just barely managed to save from total obliteration ! All that is left is one measly little stem! 

Wat nu? Wat nu!!

Gif is natuurlijk geen optie. Nooit. Helemaal nooit. 
Stap één, is verdiep je in planten die slakken niet aantrekkelijk vinden, maar jij wel.  En dat zijn er best veel hoor! Ik heb een zee van geraniums in mijn tuin. Nee, niet de pelargonium, die wij hier vaak geranium noemen, maar de ooievaarsbek. (die heet zo omdat het zaad daar op lijkt) 
Die zijn er in heel veel kleuren,  van het zachtste babyroze...tot hardroze, van lila tot diep paars.
Wacht..ik zal ze even fotograferen...

Now what? Now what!!

Poison naturally is not an option. Never. Ever. 
Step one is to find out which plants are not favorites for the snails, but are for you. And there are actually quite a lot of those. I have a sea of geranium in my garden. No, not the pelargonium we often call geranium, but the crane's bill (because its seeds look like bill's) 
They come in a myriad of color, from the softest babypink, to mauve to deep purple. Wait...let me go into the garden for pictures...

Wonderlijk he...dat ze dat dan weer niet lekker vinden.
De aubergine-kleurige is een van de eerste bloeiers, maar bloeit kort.  De meeste bloeien maanden achtereen.
En sommigen (macrorrhizum) zijn ook nog es zo goed als winterhard en een goede bodembedekker. 

Maar ook het Zeeuws knoopje, de oost indische kers, de meeste kruiden, varens, goudsbloem en rozen zijn bijvoorbeeld planten die ze bij voorkeur niet eten. 

Weirdly, they don't eat these. 
The aubergine-colored, blooms in early spring, for a short time. Most of em bloom for months. 
And some (macrorrhizum)  is as good as winterproof and a great ground coverer. 

But also astrantia, tropaeolum, most herbaceous plants, ferns, marigold and roses are plants that are plants they prefer not to dine on.  

Dan is er natuurlijk de optie om biologisch verantwoorde slakken korrels te strooien. 
Op de verpakking kun je lezen dat ze die eten, zich dan terugtrekken en doodgaan. Ik vind dat vreselijk...ik vind ook domweg dat ik niet het recht heb om beestjes te verdelgen, zeker niet als ze niets anders aan het doen zijn dan eten en bestaan. 
Dus dat doe ik niet. 

En dan is er koper. 
Ze houden helemaaaaal niet van koper! Het schijnt te werken als een soort schrikdraad voor ze. 
En het leuke is; ik ben DOL op koper!!
Ik vind het mooi als het glimt,  en de kleur groen als het verkleurd is de mooiste kleur die er bestaat! 

Kijk deze bak nou die ik bij de kringloop vond!
Met van die mooie aardewerken handvatten... 

Then of course there is the option to use organically sane slug pellets. 
On the packet it says they will eat them, then they will withdraw and then they die. 
I'm horrified. 
I don't think I have the right to exterminate little creatures.
Especially when all they are doing  is eat and simply exist.
So, I won't. 

And then there is copper. 
They do not like copper at all!
Its supposedly has the effect of an electric fence for them.
And the thing is, I LOVE copper!!
I like it's shininess, and the color green of weathered copper is my absolute favorite color!  

Look at this planter that I found in a thriftshop!
With these beautiful ceramic handles. ...

En gisteren heb ik dit gehaald....zie je het? Om de rand van de pot zit kopertape. Niet heel goedkoop, maar als het werkt dan is het een stuk betaalbaarder dan de slakken voeren. 
En het is hartstikke duurzaam. 
En ze gaan d'r niet van dood. 
Dus wat mij betreft is koper de winnaar. 
En ik. 
En de slakken. 
Dus een win win win situatie. 
Daar houd ik van. 

En zie je mijn beeldschone vitrage/vliegengordijn? 
Ik leid een bloemig bestaan. 

Oh en tot slot van deze blog, laten we even stilstaan bij hoe volmaakt deze wezentjes zijn. 
Magisch he...

<3
Inge

And yesterday I bought this..do you see it? Just below the rim of the pot, copper tape. Not very cheap, but if it works it's a lot cheaper than feeding the slugs and snails. 
And it's totally sustainable. 
And it doesn't kill them. 
So, as far as I am concerned, copper is the winner. 
And I am. 
And they are. 
So it's a win win win situation. 
I like those. 

And do you see my exquisite curtains/flyscreen?
I lead a flowery life. 

Oh and let's end this blog with acknowledging how delightful these creatures actually are.
Magical huh...

<3
IngeHide and seek
Adorable! 
20-6-2021 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Frieda Bakker
4 maanden geleden

<3