Best Friend Frie

Gepubliceerd op 23 maart 2021 om 11:56

Mijn beste vriendin is zonder twijfel Frieda. Mijn beste vriendin ooit. Frieda weet alles van me...de futiele dingen, belangrijke dingen, dagelijkse ergernissen en gewone gedachten. We hebben dagelijks contact en hoeven eigenlijk nooit iets uit te leggen, maar vragen dóór als dat nodig is. 
We leven mee met elkaars ups en downs en heen en weers. 
Dat gaat ook nooit meer over. 

We hebben elkaar leren kennen op facebook in december 2010 (yay voor het internet) en op een dag zei Frie: "ik kom naar Groningen...dan gaan we koffie doen"
Allebei een beetje nerveus, want das toch spannend...als je elkaar nog niet zo goed kent. De onwennigheid spat er dan nog van af...Frieda wordt (werd) daar hyper van..ik een beetje stiller dan ik eigenlijk ben. 
We hebben toen vooral veel gelopen...de stad door..en hebben op de Vismarkt samen zitten picknicken. 
Daar werd wellicht de eindeloze vriendschap gesloten.
We bleven in gesprek, ik denk dat we in messenger een wereldrecord aan messages hebben gevestigd, en dat gesprek stopt dus nooit. 

Een ander ontmoeting in het begin van onze vriendschap was samen naar de Red Hot Chili Peppers in het Goffertpark!(zo fijn dat we die liefde ook delen) 
We waren daar allebei alleen naartoe gegaan en toen we elkaar belden; "waar ben jij?", liepen we op dat enorme volle veld, zómaar recht op elkaar af. We vonden elkaar binnen een paar minuten. 
So typical. 
Het was een bloedhete dag, en toen de Peppers "Raindance Maggie" speelden regende het een beetje...een magisch moment...en dat beleefden we samen. Cool! 

Toen ik een paar keer was gaan dansen bij het fijne-blote-voeten-dansfeest dat Nataraj heet, was Frieda zo enthousiast, dat ze de eerstvolgende keer kwam logeren...en ook dat werd een hele goede heerlijke gewoonte.
Zie foto boven. 
Eén van onze vele 'ups'
Tot een van die 'downs' kwam...ik werd ziek en van dansen was geen sprake meer. 

En dat heen en weer...dat was ook wel een beetje spannend, want Frieda vertrok naar Amerika. 
De eerste keer nog tijdelijk, maar ik wist dat het niet zomaar een vakantie was. Hier waren meer factoren met het scheppende universum aan het knutselen..
Ze kwam terug...(en dan gingen we gewoon ook lekker dansen) 
En ze ging weer weg. 
Er gebeurde natuurlijk van alles daar, ze rende, liep,  struikelde en wandelde wat af en was razend enthousiast over dat enorme land. 
Helaas is er een beperking aan je verblijf daar, dus ze overwinterde eens in Canada (brrr) ...en een keer in Equador (die snapte ik beter) 
Avonturier. 
En ik reisde toch een beetje mee, vanaf de bank waar ik bijna niet af kwam. 

En toen kwam 2020 en was het ineens afgelopen met het ge- globetrotter en was ze ineens 'grounded'....en gelukkig aan deze kant van de oceaan. 
Het aarden hier ging toen wel heel letterlijk...Frie kreeg een volkstuintje via de schooltuintjes van haar zus en vol Frie-enthousiasme werd d'r van alles gezaaid, geplant, geoogst, geweckt, gedeeld en gegeten. 
Ze startte nog maar es een nieuw bedrijf (van harte aanbevolen natuurlijk, zie link hieronder) en eigenlijk reisde ze net zoveel als anders...maar dan van binnen. 

Ik houd van Frieda. 
Zij is mijn spiegel en ik de hare. 
We tillen elkaar op. 
Halen elkaar nooit naar beneden. 
We delen liefde voor dezelfde gekke netflix series. 
We drinken op afstand veel koffie samen, en het verveelt nooit. 

Me and my me and my me and my Frie. 
Dank dat je bestaat. 
Ik ben trots dat ik je vriendin ben. 

Liefs
Inge

https://friedabakker.com/

Without any doubt Frieda is my best friend. My best friend ever. Frieda know everything about me. ...futile things, important things, daily annoyances and mundane thoughts. 
 We talk every day and never really have to explain anything, but if needed, we keep asking until everything is clear. 
We are there for each others ups and downs and through 'backs and forths'. 

We met on facebook in December 2010 (yay for the internet) and one day she announced: "i'm coming to Groningen for coffee"
Both a bit tense, 'cause its a bit unnerving when you have never met. Frieda gets a bit hyper in situations like that (or used to...not so much now) ..and I am a bit more quiet than I actually am. 
We walked a lot...through the city..and had a picknic at the Vismarkt. 
Probably bonded for life right there and then. 
We kept talking, I think we might actually be the holders of the worldrecord in numer of messages sent in messenger, it just does not end. 

Another meeting we had was at Goffertpark, a Red Hot Chili Peppers concert! (so happy we share that love)
We went there separately, and when we called each other on the phone "where are you?" we just walked straight towards each other in that huge crowd. Within minutes. 

So typical. 
It was a hot sunny day...and when the Peppers played "Raindance Maggie" ...it rained a bit...a moment of sheer magic ..and we shared that. Cool!

After I went dancing a few times at the fine-bare-feet-dance party called Nataraj, Frieda was eager to join me, so she came and stayed over....which developed into a nice habit. 
See picture up top. 
One of our many 'ups'
Until I got sick - one of the 'downs'- en couldn't dance no more. 

And this 'back and forth' was also kind of a thing...because Frieda traveled to America. 
The first time it was definitely temporary, but I knew it was also not just a vacation. 
A few creating universal forces were at work there...
She came back (and at that time we still went to Nataraj) 
And she left again. 
Of course all sorts of running, walking, falling en hiking went on there, and she was in love with this huge country. 
Sadly you can only stay for a limited amout of time at a time, so she spent a winter in Canada (brrr) and a long time at an Equador beach. (that one I got)
My adventurous friend. 
I sorta kinda travelled with her..from my sickbed on the couch. 

And the came 2020 and the globetrotting days came to a grinding halt. Or grounded halt....and I was grateful that this happened when she was on this side of the big ocean. 
The grounding became very literal...Frie got to work her own plot of land, through the school-garden-project led by her sister. 
Full of Frie enthusiasm, she sowed, she planted, she harvested, she pickled, shared and ate. 
Oh and then she started another company too. (highly recommended, see link below) and she never really did stop traveling, though now her adventures were of the inner kind. 

I love Frieda. 
She is my mirror and I am hers. 
We lift each other up. 
Never put down.
We share a love for the same silly netflix shows.
We drink a lot of distance coffee, and it never gets boring. 

Me and my me and my me and my Frie. 
Thank you for existing. 
I'm proud to be your friend. 

Love Inge

https://friedabakker.com/


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Frieda Bakker
7 maanden geleden

Wat een cadeau! One big smile! Thnx!!
Frie houdt van Inge!

Inge
7 maanden geleden

<3