Me and my me and my me and my friends

Gepubliceerd op 23 februari 2021 om 22:25

Me and my me and my friends, da's een nummer van de Red Hot Chili Peppers. 
Luister..

https://www.youtube.com/watch?v=GmoS_E4qhDs&ab_channel=000Christoph000

Dat maakte het wel de lekkerste titel voor deze blog...want iedereen die mij kent weet dat ik idolaat van deze band ben. 
Niet voor niets is mijn eerste tatoeage geweest, het logo, de 'star of infinity' ofwel, de 'angels asshole'. 
Gezet door, jawel, Henk 'Henky Penky' Schiffmacher himself. 
Ik had er echt twaalf jaar over getwijfeld, een tattoo, en toen ik besloot het gewoon te doen, moest dat natuurlijk door hem gedaan worden.
Hij was het met me eens. 
Kijk...jammer dat Henk op de foto niet dezelfde tattoo aan het zetten is bij Anthony..nou ja...


Me and my me and my friends, thats a Red Hot Chili Pepper song. 
Listen...

https://www.youtube.com/watch?v=GmoS_E4qhDs&ab_channel=000Christoph000

That makes it the yummiest title for this blog..because everyone that knows me knows I am an absolute devotee of this band. 
Reason for their logo being my very first tattoo, 'the star of infinity'or 'the angels asshole'.
I was inked by, yes, Henk 'Henky Penky' Schiffmacher himself. 
After debating for twelve years, it had to be done by him.
He agreed. 
Look...shame that in the picture Anthony is not getting this very tattoo...but hey..

 

 


En mocht je nou denken, dat ziet er niet uit alsof het leuk is,  dan is dat juist, het deed véél meer pijn dan ik gedacht had.
(houd ik daarom de stoel vast met mijn andere hand, om niet toe te geven aan de neiging hem te slaan?) 

Maar, dat terzijde, mijn liefde voor de band was vereeuwigd en dat was the whole point. 
(twee jaar later waren we terug, om bij zoon dezelfde tattoo te laten zetten, natuurlijk ook door Schiffmacher) 
Henk heeft - naar eigen zeggen - het logo voor de band bedacht, en heeft em natuurlijk bij Anthony en John op de pols gezet. 
Ik ben er elke keer weer verliefd op als ik mijn pols zie. 

Deze band zit letterlijk onder mijn huid...is deel van mij. 
En in zekere zin zijn het vaak mijn beste vrienden, want ze zijn er altijd...en ik voel me altijd beter in hun gezelschap. 
Daarom is het de naam van mijn blog, is omdat ik vooral wil schrijven over vrienden en vriendschap. 
Me and my me and my friends...als eerbetoon aan deze altijd aanwezige vrienden. 


If looking at the picture you think it doesn't look like fun, thats correct, it hurt wáy more then I had anticipated. 
(am I holding the chair with my other hand so I don give in to the urge to smack him?)

That aside, my love for the band was eternalized, and that was the whole point. 
(two years later we returned, to have Schiffmacher give our son the same tattoo)
Henk - in his own words - designed the logo, and also tattood it on Anthony's and John's wrists. 
I still love it everytime I see my wrist. 


This band litteraly got under my skin, is part of me. 
In a way they often are my best friends, they are always there, and always make me feel better. 
So, thats why it's name of my blog, because i'm mostly interested in writing about friends, and friendship. 
Me and my me and my friends, as a tribute to these ever present friends. 


"Something out there

Where love is your only friend and
We are the ones
That will make you feel better"

RHCP 'Make you feel better' 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.