Me and my me and my tattoos 1

Gepubliceerd op 3 maart 2021 om 22:47

Dat ik een Pepperhead - rockinfreakaputamus - ben was je denk ik niet ontgaan? 
Zelfs in de webadres regel kun je dat zien, het icoontje. 
Ik ben al fan van ze sinds "The Uplift Mofo Partyplan"van 1987. En dat is sindsdien alleen gegroeid. 
Dat is inmiddels bijna 34 jaar groei...sjonge.

In 2013 besloot ik - na een jaar of 12 verlangen en twijfel - dat ik eindelijk DE tattoo ging laten zetten.
De tattoo die Anthony Kiedis en John Frusciante beiden ook hebben ...op de foto boven, de pols van Kiedis op de hoes van "Blood Sugar Sex Magic". 
Natuurlijk moest die gezet worden door Henk Schiffmacher (die het logo heeft bedacht én bij de mannen heeft gezet)  en die was dat gelukkig met me eens. 
Vol goede moed vertrok ik met (een nieuwsgierige) zoon naar Amsterdam 'to get inked" 
Shop gevonden en naar binnen en meteen dacht ik: 'kan ik nog weg?"
Mijn polsen..helemaal nog maagdelijk leeg...."zoon, maak es een foto"...moet ik dit nou wel doen? Waar ben ik aan begonnen...waarom bedénk ik toch zulke dingen!

Henk maakte het extra spannend door er niet te zijn. 
"Hij zal zo wel komen"
(ik kan best weggaan...is mijn eer heus niet te na)
Na een uur: "Ik bel em wel even", zei de dochter van Henk. 
En: "iemand anders kan het ook wel doen" 
"Neee", zei ik beslist, "ik wil em echt van Henk"
(ik kon best weggaan...had hij maar niet te laat moeten komen) 
Maar na bijna twee lange uren wachten kwam Henk - levensgroot - binnen. 
En die man is aanwezig hoor! Zijn energie vult meteen de hele ruimte. 
Ik denk dat er zo'n 5 andere mensen aan het werk waren om 5 anderen van inkt te voorzien, maar die verdwenen bijna in zijn presence. 
"haaa...die heb ik ontworpen wist je dat? Deze kleur? Even zoeken...zo klaar hoor..."
(heeelp) 
"Kom maar, zit hier, leg je hand daar neer, ja daar"
Ik mompelde nog iets van...ik wil em graag daar, zo...
Henk keek me lachend aan en zegt: "Ik heb het vaker gedaan hoor"
Bloos. 
Here we go....ik geef me over. 

WOOOO - vloek - dát doet zeer!!!!
Drie streepjes...nog vijf te gaan....au au au!!! 
(ik had me nooit zo heel erg gerealiseerd dat zo'n tattoo naald een naald is...en dat dat echt heus pijn doet) 
"Zo  zegt Henk na een kwartiertje, "ik ben al begonnen met inkleuren hoor"
Wat wát  huh nee, "neeeee...ik wilde alleen de outline!" 
De hele zaak lachen...en Henk zegt: "oh...nou, dit is veel mooier" en de andere tatoeëerders  waren het daar mee eens. 
Ok...ik geef me over. 
(eigenlijk was ik het er ook wel mee eens, maar ik had een beetje laf besloten alleen de outline te doen...want dat zou niet zo erg opvallen?)
Ergens in het hele gebeuren liet ik me nog ontvallen - in al mijn onschuld - dat het mijn enige tattoo zou zijn....en echt de hele zaak schoot in de lach.
Pfff...tsss.... 

Wel een hilarisch detail....ze werken natuurlijk super hygiënisch, alles is steriel, Henk deed keurig handschoentjes aan enzo....en halverwege hoestte hij nogal...en deed daarbij keurig zijn - gehandschoende - hand voor zijn mond. En toen ging hij verder hahahaha....ach ja..ik dacht, als ik nu ziek wordt...dan toch in ieder geval door de master himself!

Na uuuren lijden was het klaar.
Nou ja...ik denk een half uur, maar zo voelde het niet. 
Plakplastic erover, en klaar. 
Ik was echt diep onder de indruk van wat er gebeurd was. 
Een beetje bibberig liepen we terug naar het station....blij dat zoon bij me was, want ik voelde me een beetje zweverig. 
Het ritueel had een veel diepere indruk op me gemaakt dan ik had voorzien. 
Je weet wel, in "Miami Ink" lopen ze immer tralala naar binnen, bzzzzzt tattootje, en tralala weer naar buiten. 
Nou...ik tralalaade niet echt...ik was emotioneel en aangedaan. 
Waarom weet ik nog steeds niet precies..het is een soort verbinding die je aangaat. Een permanente verbinding.
Hoe dan ook...het ontroerde me en ik was zó blij dat ik het had aangedurfd. 
En nog...ik heb nooit een seconde spijt gehad van mijn besluit. 
Ik kijk nog elke keer met een soort kleine verliefdheid naar mijn pols. 

Over precies 13 dagen heb ik weer een afspraak bij mijn tattoo artist.
Ja...'mijn' artist, want ik ben inmiddels vaste klant bij Claire Obscura, waar eigenaresse Josephine mijn hele rechterarm voorziet van liefs dat bloeit en groeit...en altijd kan doorgroeien. 
Maar daarover een andere keer meer. 
Dit is tenslotte  'me and my me and my tattoos 1". 
En d'r komt nog veel meer....want ja...de hele zaak schoot toen terecht in de lach. 
Eénmaal begonnen...dan wil je meer!!

Dus...tot later..tot meer. 
liefs
Inge

The fact that I am a Pepperhead - rockinfreakapotamus - should not come as a surprise to you?
Even in the web- address bar  you can see the little icon. 
I have been a fan since "The Uplift Mofo Partyplan"of 1987, and it only grew stronger. 
That's almost 34 years of growth...oh my.

In 2013 I decided - after about 12 years of longing and hesitance - that I was going to get THE tattoo. 
The tattoo that Anthony Kiedis and John Frusciante both have. On the picture above you see Anthony's wrist on the cover of "Blood Sugar Sex Magic". 
No doubt my had to be done by Henk Schiffmacher (who designed the logo ánd inked the guys too) and luckily he agreed. 
I left for Amsterdam in good spirits, my son curiously tagged along,  to finally get inked. 
Found the shop and on my way in I thought, "can I still run?"
My wrists clean as a whistle..."son, take a picture of these' ...should I be doing this? What did I get myself into? Why do I do this!

Henk decided to add to the suspense by not being there. 
"He will be here shortly"
(I can leave you know...my ego won be bruised) 
After an hour:  "I will call him his daughter said. 
And: "one of the others can do this too you now"
"Nooo" I hastily replied, "I want him to do this"
( Seriously, I can leave...he was extremely late, not my fault)
But after almost two long hours , Henk walked in, larger than life. 
That man is quite a presence, his energy easily fills the whole room. 
I think there were 5 others at work on 5 other clients, but they sunk into the background with him there. 
"Haa, I designed that did you know? This color? Let me find that...Ill be right with you.."
(heeelp) 
"Come, sit, lay your arm down, like that...yes"
I mumbled something about the placement "I thought about this..like that"
Henk looked up at me, smiled and said: "I have done this before you know"
Blush. 
Here we go...I surrender. 

WOOOO - swearword - that hurts!!!
Three 'legs' done...five more to go..au au au!!!
( I had actually never realized that a tattoo-needle is an actual needle and that thing really hurts)
After 15 minutes  or so, Henk says: "I have started the coloring now"
What whát...huh no, "Noooo, I only wanted the outlines!"
The whole room laughed, and Henk said: "Ah ...well..this is way better"and everyone agreed. 
Ok...I surrender. 
(I actually did agree, the decision to only do outlines was a bit cowardice...because then it would't stand out as much?)
Somewhere during the whole experience I  innocently said that this was going to be my only tattoo..and everybody in the room laughed! 
Pffff...tsss...

A hilarious detail ...of course these people work to extremely high hygiene standards, everything is sterile. Henk put on his plastic gloves, and halfway through he had to cough quite badly....properly covering his mouth with his - gloved - hand, and went back to work ...hahaha...ah well, I gathered, If I get sick now..at least I got sick from the master himself! 

After hours and hours of suffering it was done. 
It was probably more like half an hour, but it sure did feel like way longer! 
Cling film slapped on and done. 
I was deeply affected by what had just happened. 
A bit jittery we walked back to the train station...glad my son was with me, for I was a bit frazzled. 
This ritual impressed me way deeper than I had foreseen. 
You know, in  "Miami Ink", they tralala walk in, get a bzzzzzt tattoo, and tralala on their merry way out again. 
Well...no tralala-ing for me...I was quite emotional and a bit dazed. 
I still don't fully understand why that is..there is something about committing to it.This permanent commitment. 
Anyhow...I was touched by it and over the moon happy that I had dared to do it!
And still, never had a second of regret over my decision. 
Still, every time I see my wrist, its a little bit of falling in love with it. 

 

In exactly 13 days from now I have another appointment with my tattoo-artist. 
Yes, 'my' artist, because the past years I have been a regular at Clair Obscura, where owner Josephine is inking my arm with all kinds of sweet flora and fauna....always growing and will continue to grow. 
More about that in another writing. 
So far my "me and my me and my tattoos 1"...more will obviously follow. 
Because , yes there is more, when everybody in the room laughed...they were dead on of course. They knew. 
Once you start this...you want more!!

So...more...later..
love
Inge


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.