Old Friend

Gepubliceerd op 20 april 2021 om 23:33

"Drum met rizla rood"

Hoe vaak zal ik dat gezegd hebben, vroeger, toen ik nog rookte.
Honderden keren...zo'n 16 jaar lang, 2 of 3 keer per week, want ik rookte véél, en ik rookte graag! 
Ik kan wel zeggen dat ik er een uitzonderlijk talent voor had. 

De foto is een beetje gek, want dat plakbandstripje, dat zat nooit zo vast, want aan de binnenkant van je pakkie shag plakte je je pakje vloei. 
En dan een sjekkie draaien...
Hoe vloeiend de beweging, je vingers die het pakje shag vasthielden, het vloeitje eruit trokken, de perfecte hoeveelheid shag uit het zakje halen, zo goed mogelijk verdelen - wat bij mij altijd de vorm had van een joint...smal bij het mond-einde, breed waar je em aanstak - met je wijsvingers, en dan behendig oprollen met exact de juiste druk tussen je duimen en je middelvingers. 
Dat laatste stak nogal nauw, want een sjekkie dat te strak gedraaid was, was altijd een enorme teleurstelling.
Bij elke sigaret begint het met het streven naar het rollen van het perfecte sjekkie. 
Eigenlijk is het een soort kunst. 

Ik wilde ook helemaal nooit stoppen...daar begreep ik niks van, mensen die wilden stoppen met roken. 
De meeste mensen menen dat ook helemaal niet, daarom mislukt het ook zo vaak. 
De meeste rokers vinden roken veel te lekker om mee te stoppen, maar ja...tis nogal ongewenst gedrag en niet zo best voor je fysiek. 
Dus, toen ik zwanger was, en het niet alleen om mijn gezondheid ging, ben ik gestopt.
Na twee kinderen en bijbehorende borstvoeding, was ik ook absoluut van plan weer gewoon lekker verder te roken. 
Toen die dag gekomen was, en ik mijn sjekkie met grote aandacht had gedraaid....ging ik de tuin in "hello darkness my old friend"...daar was je weer. 
.....eeeeen....duizelig!!!!
Zó duizelig dat ik voorover kiepte en met mijn handen op de grond moest steunen. 
Fuuuuuuck. 
Ik kon niet meer roken. 
Roken...stuk!
Neeee!!!

Maar ja...duidelijk was het wel...dat was niet meer voor mij. 
Snif. 
Het grappige is dat ik in mijn dromen wél kan roken. Ik weet in die dromen zelfs dat ik eigenlijk niet meer rook, maar dat het in mijn dromen geen kwaad kan. 
En ook in mijn dromen is het altijd...pakkie drum met rizla rood. 

Inge

"Drum with rizla red"

How many times will I have said that back in the day when I smoked.
Hundreds of times ... for about 16 years, 2 or 3 times a week, because I smoked a lot, I looooved smoking!
I can say that I had an exceptional talent for it.

The picture is a bit crazy, because that tape, it was never closed like that, because you stuck your rolling paper to it, on the inside of the pouch.
And then the rolling of the ciggy..
How smooth the movement, your fingers holding the packet of tobacco, pulling the paper out, getting the perfect amount of tobacco out of the bag, distributing it as well as possible - which for me always had the shape of a joint, small at the mouth- end, wide where you lit it - with your index fingers, then nimbly roll up with just the right pressure between your thumbs and your middle fingers.
The latter was crucial, because a cigaret that was turned too tight was always a huge let down..
Every cigarette starts with the pursuit of rolling the perfect ciggy.
Surely it is an artform. 

I honestly never wanted to quit smoking... I didn't understand people who wanted to quit smoking.
Most people who say they want to quit smoking are not at all serious, that's why they fail. 
Most smokers enjoy their ciggy way too much to really wanna quit, but yes ... it is rather undesirable behavior and sure, its unhealthy. 
So, when I was pregnant, and it wasn't just about my health, I quit.
After two children and breastfeeding them, I was sort of looking forward to picking up the habit again. 
When that day came, and I rolled my ciggie with great care .... I went into the garden  "hello darkness my old friend" ... there you were again. .
.... aaaaand .... dizzy !!!!
So dizzy that I tipped over and had to rest my hands on the ground.
Fuuuuuuck.
This was noooo fun.
I broke my smoke! !
Nooo !!!

But yes ... it was clear ... that was no longer for me.
Snif.
The funny thing is that I do smoke in my dreams. I even know in those dreams that I actually no longer smoke, but that it can't hurt me in my dreams.
And also in my dreams it is always ... pakkie drum with rizla red.

Inge


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Claar Verheyen
6 maanden geleden

Wat een mooi verhaal weer!
En blij toch dat je fysiek er een stokkie voor stak....op termijn toch minder dat roken ..ik heb mn moesje er aan onderdoor zien gaan....

Inge
6 maanden geleden

Oh wat akelig van je moeder....
En ja..ik ben er ook blij om hoor, beter zo <3