Stratis Vogiatzis

Gepubliceerd op 29 mei 2021 om 13:45

Een fotograaf op wiens werk ik verliefd ben.
Specifiek, het boek "Inner World" met de buitengewone foto's van het - ook door mij zeer geliefde - gebied de 'Kambos' op Chios. 

Het Griekse eiland waar ik ooit een winter doorbracht, toen daar nog geen wintertoerisme was, een lange zomer woonde en werkte, en vele malen op vakantie was. 
Het eiland waar een stuk van mijn ziel is achtergebleven,  daar altijd zal wonen,  en ik hoop ik weer snel es kan bezoeken. 

Toen ik er woonde en vele uren maakte achter de bar (aan de bar, op de bar) was ontsnapping aan de drukte (mensen) nodig en dat deed ik, op mijn rode brommertje, rond toerend in dat prachtige gebied. 
De deels vergane glorie van de uitgestrekte citrusboomgaarden, ommuurd met de typische warme geel rode stenen muren, die de oude geuren perfect vasthouden, is adembenemend mooi. 
Steeds weer ging ik op avontuur om daar over muren te klimmen, onder kapotte hekken door te kruipen en binnen te sluipen. 
Veel boomgaarden waren volledig verwaarloosd en onbegaanbaar, veel van de huizen net zo. 
Ik stelde me dan voor hoe je dat allemaal zou kunnen herstellen en restaureren.
Terugbrengen naar de schoonheid die het ooit was. 
En om er gewoon te zitten, en de omgeving in me op te nemen, de overweldigende geuren te ruiken...en te bedenken wie daar gewoon had, en wat voor levens zich daar hadden ontvouwen. 

En tot mijn grote genoegen bleek Stratis Vogiatzis die liefde met me te delen, en legde hij met zijn kunstenaars oog vast wat ik destijds met zoveel liefde ook had waargenomen. 
Elke foto laat zoveel geschiedenis zien, zoveel levensverhalen, mensen....
Gelukkig werd zijn werk uitgegeven in boekvorm. Het enige boek dat ik altijd binnen handbereik heb. 
Het boek dat me altijd terugvoert naar die veelbewogen tijd. 
En de veelbewogen geschiedenis van het eiland zelf. 
Een eiland, mijn eiland als soulmate, met de  Kambos als het hart. 

Efxaristo Stratis Vogiatzis
<3
Inge

A photographer whose work I fell in love with.
Specifically  the book "Inner World", with the extraordinary  pictures of the - also by me beloved - 'Kambos' area on Chios. 

The Greek island where I once spent a winter, in a time when there was no winter-tourism, where I spent a long summer living and working, and vacationed many times. 
The island where I left part of my soul behind, and it lives there for ever, and I will hopefully visit sometime in the near future. 

When I lived there and spent many hours behind the bar (at the bar, on the bar) my escape from the bustle (people) was driving around on my red moped, in this extremely beautiful area. 
The partially faded glory of the outstretched citrus orchards, walled by the typical warm yellow red stones that just seem to hold on to scents of the past, is just absolutely breathtaking. 
Time and time again I went out on my adventures, to climb over walls, wriggle myself through broken old fences, and sneak onto these properties. 
Many orchards were completely neglected, overgrown and inhospitable, as were the houses. 
I used to imagine how one could restore and renovate all of that. 
Bring it back to its former exquisiteness. 
And to just sit there , take in my surroundings, take in the incredible smells...and to think about the people who had lived there, imagine the lives they had lead . 

To my absolute great joy, I discovered photographer Statis Vogiatzis shares this great love, and with his artist eye he eternalized, what I had loved so much. 
Every photo shows so much history, so many life stories, the people..
And to my delight, this was published in a book. 
It's the only book that I always keep within reach. 
 The book that always brings me back to an eventful time in my life. 
The eventful history of the island itself. 
An island, my island as a soulmate, with the Kambos at its heart. 

Efxaristo Stratis Vogiatzis
<3
Inge

''κόλπος της καρδιάς''

Two chambers in the heart of the world
Where blood enters and leaves
where deep despair gushed over
loves lushes heartbeat

over and over and
over

 

Inge«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.