Universally Speaking at Slane

Gepubliceerd op 28 juli 2021 om 22:32

 Kijkend en luisterend naar Live at Slane Castle (23 augustus 2003) heb ik ineens de merkwaardige gedachte dat hier misschien wel het moment is dat de Red Hot Chili Peppers 'er' waren.
En dat 'er' is de plek in de muziekgeschiedenis waar de artiest zijn onuitwisbare status bereikt. 
Een magische plek...

Het hele concert is meer dan geweldig, en hartstikke beroemd waren ze al - Slane Castle , 80.000 man publiek en in 2,5 uur uitverkocht - maar wat me net ineens trof was precies hét moment dat hét gebeurt, dat ze een soort onsterfelijkheidsstatus bereiken ...en dat is de inzet van 'Universally Speaking' , na een minuut of 17....

Die eerste 17 minuten gaat alles ook lekker, al schijnt Anthony het tweede couplet van 'Scar Tissue' de mist in te zijn gegaan, maar die zang is in de edit vervangen door zang (alleen de zang)  van een ander concert. 
Ze spelen een kickass versie van 'Around the World', en John zingt dan het liedje 'Maybe'(van de Chantels) ..prachtig...

Maar....in het echt maakt Frusciante een fout en stopte hij abrupt om het pas na een seconde of 15 te hervatten. 
Maar hij maakt het dan wel geweldig af, en daarna, of daardoor schreeuwt Flea: "Ladies and gentleman, JOHN FRUSHONTAAAY!!!"
Een roffeltje van Chad...en 0p dat moment vliegt de energie omhoog, en dan ontstaat dát moment ...dat moment dat de hele situatie zichzelf ontstijgt. 
Er is dat mega-contact tussen hun allevier en die energie maakt de inzet van 'Universally Speaking' echt verrukkelijk! 

Nou....dus dat. 

Dankbaar voor de Red Hot Chili Peppers
<3
Inge

 

While watching and listening to Live at Slane Castle  (august 23rd 2003) I have this strange inkling that this might be the moment that the Red Hot Chili Peppers were 'there'.
And this 'there' is that place in the history of music where the artist becomes indelible. 
A magical place...

The whole concert is more than great, and and they were extremely famous by then - Slane Castle, 80.000 tickets sold under 2,5 hours - but what struck me just now, was the exact moment where 'it' happens, where they reach their status of immortality...when the intro of 'Universally Speaking' starts,  about 17 minutes in...

 De first 17 minutes are going great, 'though Anthony messes up the second verse of 'Scar Tissue', wich was replaced in the edit by the voice (only the voice) of another concert. 
They play a kickass version of 'Around the World' and then John sings 'Maybe' (of the Chantels) ..beautifully...

In reality though, Frusciante makes a mistake, stops abruptly and only continues after about 15 seconds. 
But he finishes it really well, and after that, or because of that, Flea then screams: "Ladies and gentleman, JOHN FRUSHONTAAAY!!! "
Chad joins in with a roll, and at that moment the energy shoots up and creates thát moment...the moment where the whole situation transcends...
There  is this mega-contact between the four of them, and that energy makes the jump-off into 'Universally Speaking'
simply delightful!!

So...there's that. 

Grateful for the Red Hot Chili Peppers
<3
Inge


"Give it up and I got what I came for
...
Nothing better then love and service
Universally speaking
I win in the long run"

- "Universally Speaking", Red Hot Chili Peppers«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.