Virtual Reality Oculus Quest 2

Gepubliceerd op 16 februari 2021 om 10:52

Oculus Quest 2

Vandaag komt mijn nieuwe vriendje, de Oculus Quest 2. 
Als je dat vorige week tegen me had gezegd, dan had ik gevraagd: "de watte?"
Het is een VR bril....virtual reality, en toen ik die even mocht proberen bij mijn jongste, my mind was blown!!

Nou moet je weten dat ik absolúút geen gamer ben. 
Age of Empires speelde ik wel es, maar ik vond het altijd zo jammer dat er dan op gegeven moment oorlog kwam.
Was ik nét leuk boerderijtjes aan het bouwen, schaapjes aan het herderen en boompjes aan het planten, en dan kwam er ineens een rood leger en moet ik oorlogen. 
Op gegeven moment ontdekte ik de priesters, en die waren dan wel weer leuk, want 'whoalalawhoalala" (iedereen die het kent hoort dat geluid meteen nu) die toverde de rode poppetjes blauw ...dat vond ik wel vredig. 
De andere game die ik ooit probeerde was Harry Potter...prachtig!
Kon je op een bezem en vliegen...maar helaas was het voor mij vooral tegen de muur botsen.
Ik kreeg het echt niet voor elkaar om recht te vliegen, laat staan de in-game puzzels op lossen. 

En nu dus de Oculus Quest 2, issie niet leuk?
Gamen in 3D. 
Eeehm....

De reden dat ik er meteen een kocht, was dan ook niet zozeer om het gamen zelf, hoewel ik me daar ook wel op verheug.  (elke connectie met mijn kinderen is me lief en zij zijn fervente gamers) 
Maar wat me echt overviel, was dat ik merkte dat het iets met mijn hoofd deed. 
Ik had in VR die middag vooral gewoon op de "homepage" van mijn keuze gestaan..en dat ziet er zo uit, maar dan in 3D ...en het is onmogelijk om je dat voor te stellen...

Oculus Quest 2

Today I am expecting my new friend, the Oculus Quest 2. 
If you would have mentioned that to me a week ago, I would have answered: "the what?"
Its is a VR device...virtual reality, and when I tried it at my youngest' house, my mind was blown!!

Now let me confess, I am absolutely not a gamer. 
I did dabble around in Age of Empires, but its always bugged me that war was inevitable. 
Just when I was building cue farmhouses, hurding my sheep and planting trees, the red army would appear and I had to fight wars. 
After some time I discoverd the priests, thise were fun, because they 'whoalalawhoalala' (everybody who ever played the game now hears that sound in their head)  turned the red enemy into blue friends...that was peaceful. 
The one other game I tried was Harry Potter...amazing!
You could mount your broom and fly...sadly for me it was a lot of crashing into walls. 
I could not fly it straight...let alone solve the in-game puzzles. 


So now this Oculus Quest 2, isn it cute?
3D gaming. 
Uuuhm..

The reason I bought one straightaway, was not because of the gaming perse, though I am looking forward to that too. 
(every connection to my kids I celebrate and they are fervent gamers) 
But what really struck me was that I noticed it doing something to my brain. 
That time I was in VR, I mainly just stood there in this home-enviroment, which looks like this, but in 3D...and thats just impossible to imagine...

 

Je staat in een ruimte...en je kunt helemaal om je heen kijken, de palmen wuiven zacht, de hangende stoelen bewegen in de wind en als je naar boven kijkt zie je door een open dak de maan. En dat uitzicht!
Het is echt magisch...maar het is meer dan dat. 
Ik merkte dat er ruimte in mijn hoofd werd gecreëerd, en ik denk dat dat komt omdat er óngetwijfeld nieuwe 'neural pathways' worden gemaakt in je hoofd.
Nou gebeurt dat elke dag, de hele dag, en nieuwe ervaringen maken nieuwe verbindingen.
Daar hoef je geen vr-bril voor, ook je tanden poetsen met de andere hand heeft dat effect, maar dit is natuurlijk veel leuker. 
De rest van de dag had ik het gevoel dat er 'ruimte'in mijn hoofd  bij was gekomen, en ik kan niet wachten om dat verder te onderzoeken. 

Ook vanuit het oogpunt van de orthomoleculaire therapeut die ik (bijna) ben is het boeiend. 
Virtual Reality wordt namelijk ook gebruikt in verschillende therapieën, wat zeer begrijpelijk is. 
Het zal ongetwijfeld ook intrede doen in onderwijs.

Het hangt er natuurlijk van af wat je doet in de virtuele ruimte, maar omdat je hoofd denkt dat je daar écht bent, en maak je bv serotonine en dopamine aan, als je op mooie plekken bent. 
Andersom, als je schietspelletjes doet en zombies onthoofd, of hele hoge rotsen beklimt, of voor dinosauriërs  vlucht, zal het je adrenaline aanspreken...niet zonder gevaar voor bijnieruitputting lijkt me. Je begrijpt...dat is niks voor mij. 
De geweldige fysieke spellen dan weer wel, al moet je daar mee uitkijken dat je geen 'motion sickness' krijgt, want je evenwichtsorgaan moet er wel aan wennen. 

Het staat allemaal net niet meer in kinderschoenen, en ik kan niet wachten wat de toekomst allemaal zal brengen in deze. 
De zoom-bijeenkomsten die iedereen het afgelopen (corona) jaar gebruikt heeft, worden dan wellicht gewoon gesprekken in VR...samen op de bank...of samen een spelletje doen...ook als je fysiek niet bij elkaar in de buurt kunt zijn. 
Want dat kan...je kunt mensen ontmoeten, bijvoorbeeld samen tafeltennissen, wat erg accuraat schijnt te zijn.  

En ja het is natuurlijk heel erg Matrix ..maar was niet iedereen gefascineerd door die film? 
Met dit nieuwe vriendje kan iedereen zich een beetje Neo wanen :)


Ik verheug me op de post vandaag! 
Wellicht later meer. 
Heb een fijne dag. 
Inge
 

You are in this space...able to look around..the palms and hanging chairs sway softly in the wind, and if you look up you can see the moon through a window in the dome roof. And that view!!!
It is magical...but its more then that. 
Ik noticed that my head was creating more space , no doubt thats because there are neural pathways being made. 
That is something that is happening every day, all day, and new experiences create new pathways. 
You don need VR for that, even brushing your teeth with your oter then usual hand has that effect, but obviously this is way more fun. 
The whole rest of that day I had the feeling my brain expanded, and I can not wait to explore that further. 


Also from the standpoint of me (almost) being a orthomoleculair therapist its fascinating. 
Virtual Reality is being used in therapies, and I can totally see why now. 
No doubt it will be entering schools and places of education aswell. 

Ofcourse it depends on what you do in VR space, but because your brain thinks it is really there, your body will produce serotonine and dopamine for example, if you are in these beautiful spaces. 
On the other hand, if you play shooter games, decapitate zombies, climb really high rocks of run from dinosaurs, it will release adrenaline...not without danger if you have adrenal depletion. 
You understand, thats not my cup of tea. 
The great workout games are though! But with those you have to be carefull not to get motion sickness, because your vestibular organ does need time to ajust. 

This technique is just strating to develope, and I simply can not wait to see what the future will bring. 
The zoom-meetings that everyone had the past (corona) year, could very well be conversations sitten on the couch together in VR, or playing games together. Like tabletennis which is said to be extremely accurate. 

Yes...ofcourse its all very Matrix..but weren we all fascinated by that movie?
With this new friend anyone can be a little Neo :)

I am looking forward to the mail today!
Maby I will get back to you on this. 
Have a nice day. 
Inge

 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.