STOP, breathe!!

Gepubliceerd op 8 mei 2021 om 09:32

Sjonge jonge...dat was me dr eentje zeg!

Gisteravond  om 20.43 tot 21.19 (onze tijd) kregen we plotseling een M-klasse flare om de oren en dat was een intens half uur!
Het was een M3.9 en op het plaatje hieronder zie je hoe dicht dat de X-lijn naderde. 
Ik voelde het - in retrospect - de hele middag al aankomen, was zelfs in slaap gevallen in de vroege avond, en dat is erg ongewoon voor me. 
Ik ben vroeg gaan slapen en heb behoorlijk intens gedroomd. Waarover ben ik volledig kwijt, maar ik werd wakker met de woorden 'STOP, heb empathie' nogal luidruchtig in mijn hoofd. 

De belangrijkste les momenteel, die we maar niet te willen leren, is empathie. 
Empathie is zonder oordeel. 
Zónder oordeel!

Het enige waar we momenteel in geïnteresseerd lijken is gelijk hebben.  
De pandemie legt dit haarfijn bloot. Gelijkhebberij wordt veruit verkozen boven interesse in elkaars drijfveren en gedachten. In elkaars angsten en keurslijven. 
De comfortzone die iedereen heeft wordt niet meer verlaten, alles buiten mijn overtuiging is gevaarlijk. Andere meningen zijn ongewenst en moet zo hard (snoeihard) mogelijk bestreden worden. 
Angst wint. 

Gaan we dat toestaan? 
Of gaan we ons hart, ogen en oren openenen en horen wat "de ander"te zeggen heeft? 
Ja, "de ander" tussen aanhalingstekens, want er is helemaal geen ander. We zijn één. Eén energie. 
We vechten tegen onszelf. 
We laten ons leiden door angst. 

Please stop. 
Let love rule. 
Dat zijn niet slechts woorden. 
Het is onze kern. 
We zijn hier niet om zo lang mogelijk te leven. 
We zijn hier om zo goed mogelijk te leven. 

Inge

 

Whoaa! That was quite the flare!

Last night , at 18.43 till 19.19 (UTime) there we had this M-class flare hitting us, and it was friggin intense for that half hour. 
It was an M3.9 and as you can see, below, that is very close to the X-line. 
I had felt it - in retrospect - coming all afternoon and even fell asleep in the early evening which is not a normal habit for me. 
I went to bed early ans had some crazy dreams.
I have no idea what about, but when I woke up I heard the words: 'STOP , have empathy' ringing in my ears rather loudly. 

The most important lesson for this moment in time, is one we seem so unwilling to learn is empathy. 
Empathy is without judgement. 
Without judgement!

The only thing we seem to care about is being right. 

This pandemic makes it clear as heck. 
Being right is what we choose over being interested in each others thoughts and motives. In the fears we experience or the beliefs we hold. 
Our comfort zones are not to be exited, everything outside my perimeter is dangerous.  Other opinions are unwanted, and have to be opposed as hard as we possibly can. 
Fear winns. 

Are we going to let it? 
Or are we going to open our hearts and eyes and ears and listen to what "the other" person has to say?
Yes..."other person" in quotation marks, because there is no such thing as the other. We are all one. One energy. 
So we are fighting ourselves. 
We are letting our own fears rule.  

Please stop. 
Let love rule. 
Those are not just words. 
Its is our chore. 
We are not here to live as long as we can. 
We are here to live as good as we can. 

Inge


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.